Index Preview

Lemma Translations

PL BLR RUS LT DE EN
 obora  aбopa    tvartas    barn

Inflection

case/number singular plural
nominative ab'aros
genitive ab'arų
dative ab'arom
accusative abar'as
instrumental
locative
vocative

Examples

DZU PL EN
Dvar'ų gyvulia'i b'uvo ab'arosa, o m'ūs tv'arti. Bydło z dworu (folwarku) były w oborach, a nasze w oborze (tutaj podano inny wariant gwarowy, który prawdopodobnie oznaczał mniejsze niż w przypadku dworu miejsce przeznaczone dla zwierząt domowych) The cattle from the manor house (farm) were in the big cowshed and ours in the (small) cowshed.
M'ano t'ėvo abar'osa 'aukso rakt'u užrak'yta. W oborach mojego ojca zamknięte są na złoty klucz. They are locked with a golden key in my father's barns.